JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stor medlemsøkning i Statnett-klubben

Går fra NTL til EL og IT

Stor medlemsøkning i Statnett-klubben

NY I EL OG IT: Energimontør Morten Brekkvassmo er plasstillitsvalgt i Statnetts fjordspenngruppe og en av 95 som nå skifter LO-forbund fra NTL til EL og IT.

NY I EL OG IT: Energimontør Morten Brekkvassmo er plasstillitsvalgt i Statnetts fjordspenngruppe og en av 95 som nå skifter LO-forbund fra NTL til EL og IT.

Knut Viggen

Statnett skiftet arbeidsgiverorganisasjon foran årets hovedoppgjør. For EL og IT-klubben har det konkret gitt 97 nye medlemmer som kommer fra NTL. En av dem er Martin Brekkvassmo.

knut.viggen@lomedia.no

– Det er jo litt spesielt, særlig for dem som har vært organisert i NTL mye lenger enn meg. For min del handler dette om å få på plass gode ordninger i arbeidshverdagen både for meg og mine kolleger og det føler jeg at EL og IT Forbundet har gjort i like stor grad som NTL, sier Martin Brekkvassmo.

Han er en av to plasstillitsvalgte i Statnetts fjordspenngruppe. Her har rundt halvparten av de i overkant 50 ansatte vært organisert i Norsk Tjenestemannslag (NTL), den andre halvparten i EL og IT Forbundet. De fleste er energimontører og jobber over store deler av landet med noen av de mest spektakulære jobbene på hovedstrømnettet.

– Vi har hatt medlemmer som har gått fra EL og IT Forbundet til NTL, med bakgrunn i de svake sidene EL og IT har hatt, men også medlemmer som har gått fra NTL til EL og IT, fordi de har følt at EL og IT jobber enda mer for oss som energimontører og som har hatt en mer praktisk innsikt i det arbeidet vi jobber med, sier Brekkvassmo, som var observatør på Statnett-klubbens årsmøte i mars.

Fjordspenngruppa har til daglig kontorer på Strinda i Trondheim og lager på Melhus, men energimontørene jobber rundt om i hele landet.

I tillegg til energimontører jobber det også maskinførere, lastebilsjåfører og andre yrkesgrupper i fjordspenngruppa.

– Det har ikke vært de store forskjellene mellom oss og EL og IT. Det har vært veldig betryggende for meg som tillitsvalgt at vi har kunnet samarbeide i de tilfellene vi har hatt saker internt hos oss og lønnsbetingelser og ordninger har vært like for alle våre ansatte, sier Brekkvassmo.

ÅRSMØTE: Statnett-klubben avholdt årsmøte før påske og blant temaene var de store utbyggingsoppgavene Statnett står foran de neste årene.

ÅRSMØTE: Statnett-klubben avholdt årsmøte før påske og blant temaene var de store utbyggingsoppgavene Statnett står foran de neste årene.

Knut Viggen

Stort hopp for EL og IT

Med 95 nye medlemmer som også inkluderer en god del kontoransatte har Statnett-klubben nå rundt 430 medlemmer. Det er et ganske stort hopp opp for EL og IT-klubben.

Det var i fjor sommer det ble klart at Statnett ønsket å skifte arbeidsgiverorganisasjon, fra Spekter, som Statnett har vært en del av helt siden Spekter ble opprettet i 1993 og over til Fornybar Norge, der også de store kraft- og strømselskapene - inkludert Statkraft - i dag er medlemmer.

Skiftet betød også at EL og IT nå blir det eneste LO-forbundet med tariffavtale i Statnett og at de tidligere medlemmene i NTL blir overført til EL og IT.

Konserntillitsvalgt og klubbleder Steinar Jøråndstad sier hans oppgave har vært å gjøre dette på en så god måte som som mulig og han sier de har hatt en god prosess med ledelsen og ikke minst arbeidslivsavdelingen i selskapet.

– Jeg føler at vi som LO-fagforening har tatt tak i dette på en god måte. Vi starta arbeidet i oktober og har hatt en kontinuerlig prosess på dette fra desember og fram til midten av mars. Da ble protokollen signert og en ny lokal avtale klar, forteller Jøråndstad.

– Vi har hatt tett dialog med NTL-styret og vært med på flere møter med NTL . Fra nyttår av har også to av de faste styremedlemmene i NTL vært med på forhandlingene og drøftingene vi har hatt for å få komme fram til en ny tariffavtale. Begge fagforeningene har hatt sine sterke sider og resultatet er en særavtale med bilag som vi skal stå oss godt på.

OPPMERKSOM: Årsmøtet lyttet til innlegg om Statnetts planer.

OPPMERKSOM: Årsmøtet lyttet til innlegg om Statnetts planer.

Knut Viggen

God dialog med ledelsen

I tillegg til at alt som sto i den gamle særavtalen er blitt med over i den nye avtalen er det også blitt noen forbedringer.

– Jeg har lyst til å berømme dialogen vi har hatt, sier Jøråndstad.

– Konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne, sa allerede i starten klart i fra om at det var ikke snakk om at vi skulle komme dårligere ut, men at skiftet av arbeidsgiverorganisasjon handlet om å komme nærmere bransjen, fortsetter han.

Jøråndstad tror ikke medlemmene vil merke særlig stor forskjell fra Spekter til Fornybar Norge, som er en NHO-organisasjon.

– Den nye særavtalen har virkning ut 2027 og gjelder fra 1. april i år. Vi har en del bilag til særavtalen som vi skal ta en gjennomgang på i løpet av høsten for å justere både tekst og innhold og rammer i disse.

OPTIMIST: Steinar Jøråndstad er hovedtillitsvalgt og klubbleder i EL og IT Klubb Statnett. Han er optimist foran lønnsoppgjøret.

OPTIMIST: Steinar Jøråndstad er hovedtillitsvalgt og klubbleder i EL og IT Klubb Statnett. Han er optimist foran lønnsoppgjøret.

Knut Viggen

Forhåpninger til lønnsoppgjøret

Tradisjonelt har Statnett-forhandlingene gjerne vært klare allerede i april. Denne gangen går forhandlingene på Energiavtalen fra 22. til 24. mai.

– Jeg har forhåpninger til årets lønnsoppgjør. Vi står foran flere store, tunge prosjekt, som vi skal gjennomføre de neste ti-femten åra. Det betyr at vi for det første må beholde de folka vi har og sørge for at de har det allright og at de trives på jobben og har gode lønns- og arbeidsvilkår. Og så må vi ta i mot en del nye medarbeidere, Da er det viktig at vi tar i mot dem på en god måte og de må føle at de blir en del av laget så fort som mulig. Skal vi lykkes må vi ha en stabil arbeidskraft, stabile, positive og kompetente medarbeidere og ikke minst må de ha tro på det vi skal drive med framover, sier Jøråndstad.

12.04.2024