JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha flere medlemmer i IT-bedrifter

EL og IT Forbundets handlingsplan:

Vil ha flere medlemmer i IT-bedrifter

HANDLINGSPLAN: Nestleder Morten Bildøy (t.v.) presenterte forbundets nye handlingsplan på landsstyremøtet i desember. Her sammen med forbundssekretær Geir Aasen, som ledet forbundets serviceprosjekt for noen år siden, et prosjekt som ga blant annet 800 nye medlemmer - flere av dem i IT-bransjen.

HANDLINGSPLAN: Nestleder Morten Bildøy (t.v.) presenterte forbundets nye handlingsplan på landsstyremøtet i desember. Her sammen med forbundssekretær Geir Aasen, som ledet forbundets serviceprosjekt for noen år siden, et prosjekt som ga blant annet 800 nye medlemmer - flere av dem i IT-bransjen.

Leif Martin Kirknes

EL og IT Forbundet møter 2024 med en handlingsplan der medlemsvekst og organisering går som en rød tråd. Og nå tar forbundet ansvar for å organisere flere innen IT-bransjen.

knut.viggen@lomedia.no

leif.kirknes@lomedia.no

– Her har vi en 25 år lang fortelling om at vi rett og slett ikke har lykkes, sier nestleder Morten Bildøy.

Da Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF) og Tele- og Dataforbundet (TD) slo seg sammen til EL og IT Forbundet i november 1998 (stiftelsedatoen er 1. januar 1999) var navnevalget et kompromiss.

Et halvår tidligere ble det foreslått å kalle det nye forbundet IT-forbundet. Slik ble det ikke. Heldigvis, kan man kanskje si i dag.

25 år etter er det EL’en i EL og IT som dominerer totalt. Storparten av de yrkesaktive i forbundet er elektrikere eller energimontører.

I IT-delen finner vi for det meste medlemmer i Telenor-klubben, folk som jobber på kundesentre samt telemontører. Det som forbundet omtaler som IKT-bransjen.

Men det er ikke disse som er målgruppa for den nye IT-satsingen.

– Det vi vet med bakgrunn i tall fra blant annet Abelia, at det jobber rundt 110.000 personer i IT-næringen og at den vokser. Vi organiserer dessverre få av dem, men i dag er det faktisk vi som har organisasjonsretten til disse arbeidstakerne innen LO. Det er et ansvar vi er nødt til å ta bedre vare på, sier Bildøy.

Stadig flere i IT-bransjen

Hvem alle disse 110.000 er, vet heller ikke forbundet så alt for mye om. Noen bedrifter er kjent fra før, som Evry, der EL og IT er representert allerede. Mange jobber i små og mellomstore selskaper. Noen har valgt å organisere seg i forbund som står utenfor LO, men flertallet er trolig ikke organisert.

IT er også blitt en viktig del av virksomheten til noen av landets største og mest kjente bedrifter. Som Statnett, for å ta et eksempel.

Det er flere grunner til at det ikke er sterke tradisjoner for organisering i bransjen. Det man vet er at mange av IT-arbeidstakerne har en universitets- eller høyskoleutdanning i bunn.

Å komme seg inn og være representert på de største studiestedene er derfor én vei å gå. Tilby et rimelig studentmedlemskap i første omgang, slik flere andre forbund gjør allerede, er en mulig løsning. Derfra er det lettere å etablere klubber, lage tariffavtaler, alt det som må til for å bygge organisasjon.

Skal ansette IT-person

Morten Bildøy ser for seg at det skal ansettes en egen medarbeider på IT på forbundskontoret i 2024. På landsstyremøtet i desember ble det gitt klarsignal til en slik ansettelse gjennom budsjettvedtaket.

Bildøy innrømmer at han og ledelsen skulle hatt litt bedre tid på seg etter landsmøtet. De kom først i gang i juni.

– Veien er blitt litt til mens vi har gått. Det er tross alt første gang vi har gjort noe sånt. Vi tenkte først at det skulle være en strategiplan, men så ble det en handlingsplan i stedet. Vi har jobbet ganske mye med den, og hatt den oppe til behandling i forbundsstyret tre ganger underveis. Vi syntes derfor den var ganske godt forankret, forklarer Bildøy.

Kritikk på detaljene

Selv om ingen gikk opp på talerstolen under landsstyremøtet og var imot at forbundet skulle ha en handlingsplan, kom det kritikk på detaljene, at det var gitt for lite informasjon ut til distriktene og at tiden fram til vedtak ble knapp. Flere talte for å utsette handlingsplanen til junimøtet. Bildøy er glad for at forslaget om en utsettelse ikke fikk flertall.

– Det er jeg glad for at landsstyret ikke stemte for. Vi ville i verste fall risikert at planen ble utsatt et helt år. Da hadde vi snakket 2025, eller halvveis ut i landsmøteperioden. Nå får vi i alle fall kommet i gang. Og dette er jo ikke en plan som er skrevet i stein, sier han.

I tillegg til IT-satsing, legger handlingsplanen opp til at alle distriktene skal gjennomføre skolebesøk i 2024.

Handlingsplanen sier også noe om kartlegging av kjønnsforskjeller, bedre kommunikasjonsstrategi, mer penger til tvistebehandling og saksbehandling og måten forbundet kommuniserer på både utad og innad.

EL og IT Forbundets handlingsplan

På landsmøtet i EL og IT Forbundet i 2023 ble det vedtatt hele 248 hovedmål. I den nye handlingsplanen er dette skåret ned til fem temaer:

Medlemsvekst, organisering og skolering

Forsvare og videreføre de kollektive tariffavtalene

Et trygt og seriøst arbeidsliv

Elektrifisering og digitalisering av samfunnet

Et sterkt og tydelig forbund

Under disse målsetningene er det skissert flere mål og strategiske tiltak.

Temaene er brede og skal i stort favne innholdet i handlingsprogrammet. Innenfor temaene er det definert et utvalg målsettinger som forbundet skal arbeide mot det kommende året. Tiltakene er oppgaver som skal utføres for å nå målsettingene. Tanken er at temaene skal kunne videreføres over år, mens den reelle prioriteringen gjøres gjennom mål og tiltak, som det vil være naturlig å endre fra et år til et annet. Det er også gjort vurderinger av økonomi og personell i lys av oppgavene, noe som gjenspeiler seg i forbundets budsjett for 2024.

Landsstyremøtet i EL og IT Forbundet vedtok i desember handlingsplanen og aktivitetsplan for 2024, med noen mindre redaksjonelle endringer.

01.02.2024